Craniofaciale therapie (CRAFTA)


CRAFTA ® staat voor Cranio Facial Therapy Academy. CRAFTA ® is een aanvullende opleiding (post HBO) naast de manuele therapie die zich richt op stoornissen en behandelingen rondom het hoofd, de nek , de hals en kaakregio.

Hierbij valt te denken aan:

 • Kaakproblemen (TMD) bij het openen en/of sluiten
 • TMJ (kaak) slijtage (degeneratie)
 • TMJ (kaak) discusproblemen
 • Coördinatie problemen kaakgewricht (mogelijk als gevolg van ontsteking of trauma)
 • Knappen van de kaak tijdens het openen / sluiten,
 • Risicofactoren als bruxisme (knarsen) of andere mondgewoonten (parafuncties),
 • Aangezichtsproblemen/  aangezichtspijn,
 • Duizeligheid,
 • Hoofdpijn,
 • Tinnitus (uitgelokt door kaak en/of nekbewegingen)   
 • Oogpijn, oog-volg bewegingen, etc
 • Dystonie/ spasmen in de nek of het gelaat.

Voorafgaand wordt er samen met u gekeken welke stoornissen voor u een rol spelen. Op basis daarvan wordt gericht onderzoek gedaan om vervolgens een behandelplan met u gezamenlijk op te stellen. Bij een eventuele start van de behandeling verwachten we resultaat te behalen binnen 4-6 behandelingen.

Door de specifieke locatie en regio van deze problematiek is het wenselijk dat  een craniofaciaal  therapeut nauw samenwerkt met tandartsen, KNO-artsen, kaakchirurgen, neurologen, orthodontisten en/of logopedisten.

Soms kan het zijn dat er ook onderzoek en behandeling intra-oraal (binnen in de mond) plaats vindt. Dit wordt altijd vooraf overlegd met u.

Niek Bezoen is onze craniofaciaal fysiotherapeut.