Craniofaciale therapie (CRAFTA)


Dit is een gespecialiseerde opleiding voor het behandelen van pijn en stoornissen in het gebied van het hoofd, de hals, de kaak en de nek. Hierbij valt te denken aan kaakproblemen bij het open en/of sluiten, TMJ (kaak) degeneratie, TMJ (kaak) discusproblemen, coördinatie problemen kaakgewricht, risicofactoren als bruxisme (knarsen), aangezichtsproblemen, duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus, etc.

Door de specifieke locatie en regio van deze problematiek werkt een craniofaciaal  therapeut nauw samen met tandartsen, KNO-artsen, kaakchirurgen, neurologen, orthodontisten en logopedisten.

Soms kan het zijn dat er ook onderzoek en behandeling intra-oraal (binnen in de mond) plaats vindt. Dit wordt altijd vooraf overlegd met u.

Niek Bezoen is onze Craniofaciaal therapeut.