Parkinson 


De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening in de hersenen. De ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door een tekort aan dopamine. Het tekort aan dopamine ontstaat door het afsterven van de dopamine producerende zenuwcellen in de zwarte kern (substantia nigra). 

Dopamine is een neurotransmitter die nodig is voor prikkeloverdracht tussen de verschillende zenuwen. Door het tekort aan dopamine ontstaan er problemen in het dagelijks functioneren. Bij de ziekte van Parkinson kunnen een aantal symptomen optreden zoals:

 • Trillen (tremoren)
 • Trager worden met bewegen
 • Stijfheid (rigiditeit)
 • Houdings- en evenwichtsproblemen
 • Bevriezen (freezing)

Daarnaast kunnen er nog vele andere symptomen optreden. De ernst en het beloop van de symptomen verschilt van patiënt tot patiënt. Het laat zich dan ook niet voorspellen. De fysiotherapeut brengt tijdens de eerste afspraak uw klachten zorgvuldig in kaart. Onder andere uw gezondheid en dagelijks functioneren wordt besproken en onderzocht. Daarna bespreken wij samen wat voor u het beste behandelplan/strategie is. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen. De behandeling kan onder andere bestaan uit:

 • Conditietraining
 • Looptraining
 • Evenwichtsoefeningen
 • Verbeteren van de houding
 • Valpreventie
 • Oefenen met het verplaatsen
 • Advies en voorlichting

Robert Bontekoe is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk voor zorgverleners. Meer informatie over de ziekte van Parkinson kunt u vinden op de site van de Vereniging voor Parkinsonpatiënten

 

 

Ons laatste nieuws


Blijf altijd op de hoogte

13 maart 2022

Parkinson

Nieuwe expertise bij Fysiotherapie Emmermeer.

Lees meer

09 juli 2021

Uitbreiding team Fysiotherapie Emmermeer.

Roy Everts

Lees meer

04 oktober 2020

Corona update.

Praktijk beleid omtrent mondkapjes.

Lees meer

Foto's


Bekijk onze praktijk